Personvern

Unikbil er forpliktet til å overholde den norske Personopplysningsloven (april 2000) - Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (LOV-2000-04-14-31). UB er forpliktet til sikring av all informasjon tilknyttet våre kunder. Vi har sikkerhetstiltak for å forsøke på beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger under vår kontroll.
Eventuelle personopplysninger du gir oss vil kun bli brukt for det formålet du oppga dem for, og vil ikke legges til noen tredjeparts postlister.