Lær mer om folie og helfoliering...

Nedenfor er vår 11-stegs hurtigguide for det vi alltid gjør, uansett om det er en helfoliering eller påføring av bildekor:

STEG 1: Rengjør overflaten materialet skal påføres med en svamp, samt rent såpevann eller en overflatepuss. Området er rent nok når du kan gni fingrene over det rengjorte området, og det er «gnikkende» rent. Vi anbefaler at du bruker 3Ms 94 primer for overflater dypere enn 8 mm eller for kanter over 60 grader. Vær spesielt oppmerksom på fordypninger i karosseriet der smuss og fett ofte samles - pass på at disse områdene er helt frie for smuss, olje og fett, da et skittent karosseri vil påvirke materialets vedheft til overflaten
STEG 2: Plasser folien på den rengjorte monteringsoverflaten ved hjelp av lav-tack monteringstape eller magneter. Disse vil fungere som «hengsler» for påføring av materialet til overflaten. Påse at «hengsel»-tapen er plassert på et flatt område av overflaten. Fjern kun en liten del av den beskyttende baksiden først for å unngå at folien klistrer seg fast for tidlig.
STEG 3: Hold klebemiddelet bort fra overflaten til den er klar. Bruk en plastnal til å påføre folien fra midten og utover mot kantene på folien. Pass på at du ikke strekker folien når du følger uregelmessige utforminger av overflaten. Påfør vertikale seksjoner ved hjelp av vertikale trekk med nalen. Fjern «hengsel»-tapen for bruk under monteringen, og bruk nalen på alle kanter og hjørner.
STEG 4: Når du går over kanter og hjørner med nalen, pass på at materialet er festet langs ALLE kantene av enhver uregelmessig utforming i overflaten. Jobb deg rundt kantene av alle uregelmessige utforminger, fordypninger og korrugeringer, og pass på at alle kantene er festet ordentlig!
STEG 5: Når alle kantene er godt festet til overflaten kan du begynne monteringen av materialet i fordypningene og de utformede overflateområdene ...
STEG 6: For å forme materialet til en uregelmessig utformet overflate uten å danne folder eller bretter må du fukte monteringshansken med rent vann.
STEG 7: : Deretter, for å forme fordypninger og områder med uregelmessig utforming, benyttes en varmepistol for å varme disse delene av materialet forsiktig til omtrent 40 °C - 50 °C. Vi anbefaler at du bare varmer små områder om gangen.
Sjekk alltid at riktig temperatur holdes ved å bruke en temperaturmåler.
STEG 8:Etter å ha varmet opp materialet til 40 °C - 50 °C bruk den våte hansken til å begynne å strekke materialet inn i de dypeste delene av fordypningene - pass på at den delen av materialet du arbeider med holdes oppvarmet til minst 40 °C. Fortsett rundt hele fordypningen mens du konsentrerer deg om kun den dypeste delen.
STEG 9: Når de dypeste delene har blitt montert kan du begynne å jobbe deg gjennom alle de andre fordypningene ved å forme materialet til konturene av underlaget. Igjen skal materialet varmes opp til 40 °C - 50 °C.
STEG 10: Nå som alle kantene er riktig montert må du konsentrere deg om de gjenværende delene av vinylen. Når du gjør dette må du passe på at luft ikke er fanget under vinylen; unngå å fange luft ved å legge inn en åpning der luften kan unnslippe.
Sjekk for luftbobler - dersom det fortsatt er små luftbobler kan disse enkelt fjernes med en liten punktering, varm så området litt og press luften ut.
STEG 11: For sluttfasen, bruk varmepistol til å varme opp materialet til rundt 80 °C - 90 °C, spesielt på steder hvor materialet er blitt strukket. Påse at oppvarmingen foretas forsiktig og at temperaturen deretter økes gradvis - det er viktig at folien OG underlaget når denne temperaturen ved å varmes forsiktig i stedet for med korte støt av varme.

UNIKBIL.no @ 2014